Hammersholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-221

Fredningsnr.
5033116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Mølledam, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt til ejer. Vandmølletomt. Tomten af Hammersholm Vandmølle. Af synlige rester ses et 5 x 7 m stort stenfundament, sat af kløvede blokke.Fra midten af tomtens opstrømsside udgår en stenvold, der har delt åvandet i to løb.Møllerenden V for tomten er stensat over en strækning af 6 m langs rendens V-siden. I klippevæggen V for tomten, ses et nedslidt leje for mølleakslen. Vandløbets ringe fald viser, at der er tale om en underfaldsmølle.Møllen er anlagt i N-enden af en smal sprækkedal, 150 m S for gården ”Hammersholm”.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1090
KUAS, Fortidsminder
Vandmølle ved Hammershus Møllebæk.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)