Allinge-Sandvig
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-222

Fredningsnr.
5033111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølle- vejdæmning ved Hammershus Møllebæk. Dæmningen er orienteret N-S og måler ca. 160 m i længden, op til 30 m i bredden og er 6 m høj. Rester af stenopbygning ses på havsiden såvel øverst langs krone, som langs foden af dæmningens S-lige del. Dæmningens krone danner en 5 m bred kørevej.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1085
KUAS, Fortidsminder
Mølle- vejdæmning ved Hammershus Mølebæk.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)