Lundsmark Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-238

Fredningsnr.
5033113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Kampeløkke Å Beliggende umiddelbart ØSØ for Blåholtsgård. Består af en Ø-V gående dæmning med en længde af ca. 25 m. Der ses - foruden det eksisterende åløb - to nu tørlagte gennemløb. Møllerenden synes at være det sydligste. På østsiden af denne, umiddelbart nedenfor dæmningen, ses en stenfyldt hulning, som markerer resterne af møllebygningen. Dæmningen er solidt opbygget med befæstning af store sten i såvel opstrøms som nedstrøms side. Bredde er 4-5 m, højden mere end 2 m over åens vandspejl.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1087
KUAS, Fortidsminder
Vandmølle ved Kampeløkke Å.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)