Allinge-Sandvig
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-223

Fredningsnr.
5033112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning ved Hammershus Møllebæk. Dæmningens totale udstrækning NV-SØ er ca. 50 m, største bredde 15 m, største højde over vandløbet ca. 4 m. Det opdæmmede areal har været ca. 30 x 80 m stort. Foruden det eksisterende gennemløb, har der antageligt været et mølleløb. På et plant terræn nedenfor dæmningen på N-siden har møllen formentlig ligget. Dammen er i dag retableret.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1086
KUAS, Fortidsminder
Mølledæmning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)