Sønderhaa By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-110

Fredningsnr.
140311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 19 x 3,5 m. Toppen flad med hældning mod SV. Græsgro- et og beplantet i plantage. Matr.nr. 9a: Høj i skel til matr.nr. 8a af Sønderhå, Søn- derhå sogn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligger paa en høi Banke, udgravet i Toppen.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj; 19 m. i Tværm., 3.5 h. I Top og Side mod SØ Spor af tilkastet Udgravning. I øvrigt velbevaret. Beplantet i beplantet Hede. - E. 1877: Gravning i Top.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 x 3,5 m. Toppen flad med Hældning mod SV. Græsgroet og beplantet i Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Øst for højen træbevokset areal. Nord og vest for højen uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)