Sønderhaa By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-112

Fredningsnr.
140313

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, gdr. Søren Knattrup Sørensen Diplom Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, 14,5 x 2,5 m. Lynggroet i plantage. MS mod S.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk, urørt Høi, Tværmaal 50 Fod, Høide 8 Fod.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 14.5 i Tværm., 2.5 m. h. Fuldstændig vel bevaret, med jevne Sider og rund Top. Lynggroet i beplantet Hede. MS ved Fod mod S. Fredl. af Grdr. Søren Knattrup Sørensen. Thingl. 12/9 1901. - E 1877: Smuk, urørt Høj, 15.7 x 2.5 m.

1912 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14,5 x 2,5 m. Lynggroet i Plantage. MS mod S.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i træbevokset areal på ager. Højen bevokset med spredte løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)