Store Grønhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-116

Fredningsnr.
140315

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, gdr. Søren Knattrup Sørensen Diplom Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, "Store Grønhøj". 15 x 3 m. Sænkning i toppen fra SØ. Mindre brud i sydsiden. MS mod SØ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Grønhøi, udgravet. Mod Nordvest ligger en ligeledes udgravet mindre Høi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 15 m. i Tværm., 2-3 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 4 m. vid, 1 m. d., ført ind fra SØ. Herfra Fylddynge mod Ø. Mindre Brud i Sydsiden. Siden ujevn. Lynggroet i Hede. - E. 1877: 'Store Grønhøj', udgravet. - MS ved Fod mod SØ. Fredl. af Grdr. Søren Knattrup Sørensen. Thingl. 12/9 1901.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Store Grønhøj", 15 x 3 m. Sænkning i toppen fra SØ. Mindre Brud i S-Siden. MS mod SØ.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)