Kulmosehus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140203-70

Fredningsnr.
221766

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 18 m. Velbevaret, om end med lidt udflydende fod.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0945
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rodvælter ved foden mod øst. Bevokset med gamle løvtræer bl.a. eg og birk.

Litteraturhenvisninger  (0)