Knudshoved

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-191

Fredningsnr.
40255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sagnsten, 2,7 x 4 m stor og ca. 2 m høj; største længde i nord-syd. Toppen er højest mod nord og skråner derfra nedad i en ca. 45 graders hældning. Stenen har mange sprækker og sænkninger, heriblandt en dyb sprække fra top til fod i syd. Siderne er nærmest lodrette. På sydsiden går en hvid pegmatitgang fra top ned mod stenens fod. Sagn:  Stenen er kastet fra Fyn efter Kjøng Kirke. Den er vanskelig at bestige.  Stenen er kastet mod Kjøng Kirke af en trold på Fanø(?). Han kastede først en sten, der faldt i Næstved Bugt.  Stenen er så høj, at en rytter må rejse sig i stigbøjlen for at nå dens øverste kant med hånden. Stenen ligger i strandeng.
Undersøgelsehistorie

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sagnsten. Stenens dimensioner: 2,7 x 4 m stor og ca. 2 m høj; største længde i nord-syd. Sagn om stenen: - Stenen er kastet fra Fyn efter Kjøng Kirke. Den er vanskelig at bestige. - Stenen er kastet mod Kjøng Kirke af en trold på Fanø(?). Han kastede først en sten, der faldt i Næstved Bugt. - Stenen er så høj, at en rytter må rejse sig i stigbøjlen for at nå dens øverste kant med hånden.


Billeder

8851 oversigt. Set fra ØNØ.
8850 oversigt. Set fra S.
8849 oversigt. Set fra V.