Sortehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-137

Fredningsnr.
140317

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Sortehøj", 24 x 5 m. 8 m vid gravning fra top mod V. Siden mod S stejlt afgravet. Lynggroet og beplantet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sortehøi, udgravet og Nordvestsiden borttaget.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet, anselig Høj, indtil 24 m. i Tværm., indtil 5 m. h. Stor Gravning i Top, tilgroet, 8 m. vid, 1.8 m. d., indført fra V. Lynggroet og nyplantet i Hede og Ager. - E. 1877: 'Sortehøj', udgravet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sortehøj", 24 x 5 m. 8 m vid Gravning fra Top mod V, Siden mod S stejlt afgravet. Lynggroet og beplantet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklæddt høj i uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)