Sønderhaa By

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-139

Fredningsnr.
140318

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/9 1901. Gdr. Ole Kr. Madsen Krogsgaard Diplom Afmærkn.: MS. 1911, stud. Henning Muller Høj, 14,5 x 3,3 m. Tilgroet brud i top mod Ø. Lynggroet i hede. Hegn hen over toppen i SSV-NNØ. MS mod SØ.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet mod Sydvest.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 14.5 m. i Tværm., 3.3 m. h. I Top mod SØ tilgroet Brud, 4 m. l., 2.5 m. br.; i Bunden enkelte Haandsten. Lynggroet i beplantet Hede. - E. 1877: Udgravet. - MS ved Fod mod SØ. Fredl. af Grdr. Ole Kr. Madsen, Krogsgaard. Thingl. 12/9 1901.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14,5 x 3,3 m. Tilgroet Brud i Top mod Ø. Lynggroet i beplantet Hede. Hegn henover Toppen i SSV-NNØ. MS mod SØ.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn genemført. Højen ligger i østkanten af skovareal. Øst for højen ager. Højen græsklædt og bevokset med pur.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra N
Oversigt set fra V
Oversigt set fra S
7503