Finderup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130804-131

Fredningsnr.
210851

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1890 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesmærke Mindesmærket og dets grund må optage højst 8 alen i firkant, altså 64 kvadratalen, og det skal hegnes forsvarligt. Adgang for almenheden ad gangsti, som grundens ejer anviser.
Undersøgelsehistorie  (4)
1962 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesten over mordet på kong Erik Klipping (1286), rejst 1891 på det sted, hvor man fandt grundsten til en kirke eller kapel opført 1287 på mordstedet, Finderup Lade, der efter mordet 22/11-1286 blev brændt. Der er fundet middelalderlige skeletter indenfor arealet mellem grundstenene, 25 x 9,4 m. Dette styrker den antagelse, at disse grundsten stammer fra en ældre sognekirke, og at den nuværende Finderup Kirke skal være opført over ruinerne af bodskapellet og dermed pladsen for Finderup Lade.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkors. Bevoksning: klippet bøgehæk og prydkløver.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)