Bering
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
150404-106

Fredningsnr.
251322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1700 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Bering Bro. Broens facader er opført af granitkvadrer, mens dens gennemløb er opført af tildannede kampesten. Buens spændvidder er 6 m. Afstanden fra underkanten af buestikstenen til vandoverfladen er ca. 5 m. Gennemløbet er 16 m langt. Hver facade 5,5 m høj og 11 m bred. Fra de 4 facadehjørner er udadskrånende 4,5 m lange fløjmure, der er vinkelstillede. Både ved sluget og afgangen er der et 7 m langt og 1 m højt smedejerngelænder. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, autoværnet eller det nye gelænder af jernrør.
Undersøgelsehistorie  (3)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-167
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro

Litteraturhenvisninger  (0)