Rævebakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hørsholm

Sted- og lokalitetsnr.
010403-78

Fredningsnr.
282966

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Megalitgrav. Stærkt forstyrret i rund høj, 12 x 0,7 m. Spredt på højen enkelte større sten og knust flint. Tæt ved stendige, i skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0465
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)