Sønderhaa By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-158

Fredningsnr.
140334

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Gdr. Jens Peter Thomsen Diplom Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller Tue, 8 x 1,1 m. Græs- og lynggroet i ager. MS mod S.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Tue i Heden, 8 m. i Tværm., 1.1 h. Top mod V og Side mod NØ fladt afgravede; tilgroede. Fod udflydende. E. 1877: Lille Høj. - MS ved Fod mod S. Højene 159-161, (Højene 158-61 ses paa Fotografiet Pl. I, til venstre; tagne fra NV (fra Høj 204)) kaldes af E. 'Trehøje' og beskrives som velbevarede, 15-19 m. i Tværm., 3-4 m. h. Sammen med Høj 158 fredlystes de af Grdr. Jens Peter Thomsen. Thingl. 12/9 1901.

1912 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tue, 8 x 1,1 m. Græs- og lynggroet i Ager. MS mod S.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Høj i indhegenet græsareal, som afgræsses af får.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)