Trehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-159

Fredningsnr.
140335

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, gdr. Jens Peter Thomsen Diplom Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, en af "Trehøje", 12 x 2,8 m. Lille sænkning i top. Græs- og lynggroet i ager. MS mod S SØ.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trehøie [E. nr. 29-31, svarer til sb. 160,161,159], alle tre velbevarede; Tværmaal 50-60 Fod, Høide 9-12 Fod.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 12 m. i Tværm., 2.8 h. I Top svag, tilgroet Sænkning, 2 m. vid. Side afgravet mod N. og Ø. Lynggroet i Hede. - MS ved Fod mod SSØ. Højene 159-161, (Højene 158-61 ses paa Fotografiet Pl. I, til venstre; tagne fra NV (fra Høj 204)) kaldes af E. 'Trehøje' og beskrives som velbevarede, 15-19 m. i Tværm., 3-4 m. h. Sammen med Høj 158 fredlystes de af Grdr. Jens Peter Thomsen. Thingl. 12/9 1901.

1912 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Trehøje", 12 x 2,8 m. Lille Sænkning i Top. Græsog lynggroet i Ager. MS mod SSØ.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Høj i indhegenet græsareal, som afgræsses af får.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)