Sønderhaa By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-172

Fredningsnr.
140341

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/10 1880, parcellist Niels Jepsen Afmærkn.: MS Høj, 18 x 4 m. Fladt tilgroet brud. Nordsiden afgravet. Lyng- groet i ager. MS på top. Sønderhå, matr.nr. 13g: Høj i skel til Sønderhå, matr.nr. 13c
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
60 Fod Tv. 12 Fod h. Noget af Nordsiden borte; Østsiden ødelagt.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 18 m. i Tværm., 4 m. h. Tværs gennem Top i Ø-V. fladt, tilgroet Brud, 4 m. vidt. Nordsiden stærkt afgravet. Lynggroet i Ager. - E. 1877: 19 x 3.8 m. Noget af Nordsiden bortgravet; Østsiden ødelagt. - MS paa Top mod N. Af Højene 172-173 er Halvdelen købt til Fredning; den anden Halvdel fredlyst af Parcellist Niels Jepsen. Thingl. 28/10 1880.

1932 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 69/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 69/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om beskadigelse og udbedring af den fredlyste høj.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 4 m. Fladt tilgroet Brud. N-Siden afgravet. Lynggroet i Ager. MS paa Top.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og lyngbevokset høj i kant af skov. Mod syd ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)