Sønderhaa By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-173

Fredningsnr.
140340

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/10 1880, parcellist Niels Jepsen Afmærkn.: MS Høj, 15 x 3,4 m. Noget afgravet. Lynggroet i ager og hede. Mod Ø en randsten. MS på top. Sønderhå, matr.nr. 13g: Høj i skel til Sønderhå, matr.nr.13c
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Størrelse som 8 [60 Fod Tv., 12 Fod h.], men vel bevaret; i Østsiden findes en Randsten. Ved Sydsiden en Banke, som ligner en Langhøi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj. 15 m. i Tværm., 3 m. h. Top og Side mod Ø. noget afgravede. Lynggroet i Ager og Hede. - E. 1877: Ca. 19 x 3.8 m. Velbevaret. Mod Ø. en Randsten. - MS paa Top mod V. Af Højene 172-173 er Halvdelen købt til Fredning; den anden Halvdel fredlyst af Parcellist Niels Jepsen. Thingl. 28/10 1880.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 3,4 m. Noget afgravet. Lynggroet i Ager og Hede. Mod Ø en Randsten. MS paa Top.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og lyngbevokset høj i kant af skov. Mod syd ager/græsmark.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)