Sønderhaa By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-179

Fredningsnr.
140332

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 16 x 2 m. Formen uregelmæssig. Skelgrøft over nordl. fod. Beplantet i plantage. Sønderhå, matr.nr. 41: Høj i skel til Sønderhå, matr.nr. 13d
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Hedehøi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uregelmæssig Høj, 14 m. i Tværm., 2 m. h. Top flad. Udslæbt ved gamle, tilgroede Afgravninger. Lynggroet i Hede; mod N. Plantning. - E. 1877: Flad Hedehøj.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2 m. Formen uregelmæssig. Skelgrøft over nordlig Fod. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skov, temmelig tilgroet med træer og buskads.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)