Frederik 2.s Kongevej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
020310-373

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vej, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1291
Kroppedal Museum, Arkæologi
Undersøgelse af snit tværs gennem Frederik 2.s kongevej fra København til Frederiksborg anlagt i 1580'erne. Vejen mistede sin betydning, da den ny og nuværende Kongevej blev anlagt 200 år senere. Vejen var ca. 7 - 7,5 m bred, afgrænset af grøfter og opbygget af fyldlag. Der ses flere faser i vejens anlæg og opbygning.

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-219-0016
KUAS, Fortidsminder

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)