Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-190

Fredningsnr.
140324

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/10 1880. Husmand P. Jensen Kveiborg Afmærkn.: MS Høj, "Baunehøj", 35 x 7,5-9 m. Fra top og ned ad NØ-siden 8 m vid, 1,8 m dyb sænkning. Græsklædt i ager. MS mod Ø. Mod S bygget sammen med sb. 189 (1403-25).
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunehøi, Tværmaal ca. 120 Fod; ligger paa skraanende Terrain, saa at Høiden er forskjellig (20-25 Fod). En lille Fordybning fra Midten ned ad Nordostsiden, forøvrigt velbevaret. Fredlyst.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overordentlig anselig, fredet Høj. 35 m. i Tværm., 9 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 8 m. vid, 1.8 d. Opad NØ-Siden smalt Skaar. I øvrig velbevaret. Lynggroet i Ager og Hede. - MS paa Top mod Ø. - Fredlyst af Husmand P. Jensen Kveiborg. Thingl. 21/10 1880. E. 1877: 'Baunehøj', fredlyst; ca. 38 m. i Tværm., 6.3-8 m. h. I Midte lille Sænkning; ellers velbevaret.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Baunehøj", 35 x 7,5-9 m. Fra Top og ned ad NØ-Siden 8 m vid, 1,8 m dyb Sænkning. Græsklædt i Ager. MS mod Ø.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)