Manna Mose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-181

Fredningsnr.
081251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenlægning/Stensamling, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, dog ufuldstændig af form, idet der kun er konstateret sten i kredsens V-lige del. Ca. 7 m i diameter, med ca. 10 sten i halvkredsen. Gemt i ung birk og tørv. I højmose.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: 499/1985
Vendsyssel Historiske Museum
Under besigtigelse af et statsejet areal, forpagtet af Pindsrtup Mosebrug til sphagnunindvinding, konstateredes to stenkredse umiddelbart nord for en træklædt højning.

2004 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Stenkreds, 7 m i diameter, opr. 10 sten, kun 5 synlige ved besigtigelsen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)