Ugldaas
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-218

Fredningsnr.
130381

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj i SØ-NV, "Ugldaas", 35 x ca. 13 x ca. 2,8 m. Overfladen ujævn, afgravet. Brud mod SØ ved fod. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ugldaas, stor Høi, tildels Sandgrav. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langhøj, vendende i SØ-NV.; ca. 30 m. l., ca. 10 m. br., 2.8 h. Rundtom stærkt afgravet og forstyrret, særlig mod Ø. Stenet Fyld. Græsgroet i Ager. E. 1877: 'Myldaas' stor Høj; tildels Sandgrav. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i SØ-NV, "Ugldaas", 35 x ca 13 x 2,8 m. Overfladen ujævn, afgravet. Brud mod SØ ved Fod. Græsgroet i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrivelse, men med gammel, helt tilgroet kreaturskade i nord. I sydlige højfod kunstig rævegrav. Højfoden er tidligere blevet afpløjet, men der gås ikke tæt til den mere. Ejern er underrettet om, at rævegraven er ulovlig. Den blev ikke forlangt fjernet. Den er ikke anlagt af ejeren, men der er sket mens han ejede højen. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt langhøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)