Femhøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-220

Fredningsnr.
130380

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 16 x 3,1-4,2 m. 3 m vid sænkning i top. 1/4 af højen mod NØ bortgravet med åbent brud, her en større sten synlig. Foden mod S (på matr.nr. 1b) bortgravet. Græsgroet med blå- bær i ager. Matr.nr. 1b: Høj i skel til matr.nr. 1a af Gyrup, Sønderhaa sogn.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Femhøie [E. nr. 1-5, svarer til sb. 223,222,221,220,219]; 1 er overpløiet, 2 huul i Toppen; Sydsiden borte. 3.-4. ligeledes. 5 Overpløiet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, 13 m. i Tværm., 2.5 h. I Top tilgroet Brud i SØ-NV, 2.5 vidt, 0.7 d. Nordsiden noget afgravet. E. 1877: Gravning i Top. Højene 220-22 ligge græs- og lynggroede paa et udyrket Græsstykke paa Bakkekant, 45 m. l. i N-S, 15 m. br. Mellem Høj 220 og 221 en Afstand af 6 m., mellem 221 og 222 2 m. Paa Grund af den ejendommelige Gruppering ønskedes de fredede, men dette nægtedes af Ejeren. - E. 1877 kalder Højene 219-23 'Femhøje'. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 3,1-4,2 m. 3 m vid Sænkning i Top. 1/4 af Højen mod NØ bortgravet med aabent Brud, her en større Sten synlig. Foden mod S (paa Matr. Nr. 1 b) bortgravet. Græsgroet med Blaabær i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men i østsiden en gammel indgravning, ca 2x2,5 m, 1,3 dyb. I hullet er placeret en gammel stolpe. Mod syd ser der ud til at være gravet af højsiden helt ind til kanten af topfladen (2x3x1/2 m). Skaderne er gamle. En sti fører op på højen fra øst. I hjørne af privat have. Mål: 4,2x16x16 m. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset høj i have..