Gyrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-224

Fredningsnr.
130379

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1303-72 til 79. Langhøj i Ø SØ-V NV; 37 x 16 x 4 m. SV-siden en del beska- diget af kreaturer med brud langs rygningen. Åbent brud i en længde af 17 m ved foden mod S, her en sten (randsten?) synlig. Græsgroet i ager. På toppen mod V NV er nylig an- bragt en stor sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maaske naturlig Banke - mulig Langhøi, Sydøst-Nordvest; Sydvestsiden afskaaren ved Foden. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig Langhøj, vendende i ØSØ-VNV, 37 m. l., 13-14 br., 4 h. Siden mod S. stærkt afgravet og nedskreden; Vestenden afgravet; i øvrigt ingen Gravninger. Top og Nordside smukke og velbevarede. Græs- og lynggroet paa udyrket Bakketop i Ager. Søgtes forgæves fredet. - E. 1877: Mulig Langhøj, mulig naturlig Banke [udelukket]. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i ØSØ-VNV, 37 x 16 x 4 m. SV-Siden en Del beskadiget af Kreaturer med Brud langs Rygningen. Aabent Brud i en Længde af 17 m ved Foden mod S, her en Sten (Randsten?) synlig. Græsgroet i Ager. Paa Toppen mod VNV er nylig anbragt en stor Sten.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om af fjerne kreaturer fra den fredede høj.

1944 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrivelse. Skaderne er fuldstændig tilgroede. Vest for højen er pløjet et rektangel i et stykke, der ellers ligger i græs. Syd for højen N-S-gående, nyplantet læhegn, hvis nordlige ende stopper ved Ø-V-gående el-master tilsyneladende indenfor 100 m-zonen, ca 80 m fra sydlige højfod. Mål: 4,5x37x16 m. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj på græsmark. Ret tilgroet med buske og småtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)