Gyrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-224

Fredningsnr.
130379

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 1303-72 til 79. Langhøj i Ø SØ-V NV; 37 x 16 x 4 m. SV-siden en del beska- diget af kreaturer med brud langs rygningen. Åbent brud i en længde af 17 m ved foden mod S, her en sten (randsten?) synlig. Græsgroet i ager. På toppen mod V NV er nylig an- bragt en stor sten.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maaske naturlig Banke - mulig Langhøi, Sydøst-Nordvest; Sydvestsiden afskaaren ved Foden. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig Langhøj, vendende i ØSØ-VNV, 37 m. l., 13-14 br., 4 h. Siden mod S. stærkt afgravet og nedskreden; Vestenden afgravet; i øvrigt ingen Gravninger. Top og Nordside smukke og velbevarede. Græs- og lynggroet paa udyrket Bakketop i Ager. Søgtes forgæves fredet. - E. 1877: Mulig Langhøj, mulig naturlig Banke [udelukket]. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i ØSØ-VNV, 37 x 16 x 4 m. SV-Siden en Del beskadiget af Kreaturer med Brud langs Rygningen. Aabent Brud i en Længde af 17 m ved Foden mod S, her en Sten (Randsten?) synlig. Græsgroet i Ager. Paa Toppen mod VNV er nylig anbragt en stor Sten.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om af fjerne kreaturer fra den fredede høj.

1944 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrivelse. Skaderne er fuldstændig tilgroede. Vest for højen er pløjet et rektangel i et stykke, der ellers ligger i græs. Syd for højen N-S-gående, nyplantet læhegn, hvis nordlige ende stopper ved Ø-V-gående el-master tilsyneladende indenfor 100 m-zonen, ca 80 m fra sydlige højfod. Mål: 4,5x37x16 m. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj på græsmark. Ret tilgroet med buske og småtræer.