Sorthøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-233

Fredningsnr.
130376

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1303-72 til 79. Høj, 18 x 5 m. Flad (kegleformet) sænkning og to brud i siden mod SØ. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sorthøi, 90 Fod Tværmaal, Høide 18 Fod; fladet i Toppen; Gravning i Sydøstsiden; ellers uskadt. En lille Høi ligger op til Sydsiden.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Høj, 18 m. i Tværm., 4.6 h. Toppen flad, 3 m. i Tværm. Mod SØ fladt, tilgroet Brud, 4 m. br. Græsgroet i Ager. E. 1877: 'Sorthøj', 28 x 5.6 m. Top flad; Gravning mod SØ; ellers uskadt. - E. omtaler i sin Beretning uden at give den Nr. eller afsatte den paa Kortet en lille Høj lige S. f. denne Høj. Ikke set i Terrainet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 5 m. Flad (kegleformet) Sænkning og to Brud i Siden mod SØ. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at fjerne kreaturer fra den fredede høj.

1944 Museal grafisk eller digital dokumentation
Uspecificeret institution

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsynet gennemført. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)