Gyrup Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-235

Fredningsnr.
130375

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1303-72 til 79. Høj, "Tobakshøj", 17 x 3,5 m. Overfladen noget ujævn med mindre brud. Svær tilgroet sænkning mod SØ. Åbent brud nær fod mod SV. Foden i Ø overpløjet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendelse af en flintdolk, fundet i "Gyrup Høj". Efter A. Brusendorff stammer den fra sb. 235.

1876 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Har været anselig; Foden mod Nordv. og Sydø. borte. Midt i er fundet et Gravkammer, 3' vidt og 6' bredt.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14.5 m. i Tværm., 3.5 h. Kaldes 'Tobakshøj'. Siden rundtom afgravet og nedtrampet; mod SØ. udslæbt ved svært, tilgroet Brud, der ogsaa har borttaget Toppen. - Herfra iflg. Medd. A 2584, et Flintblad , inds. 1876 som funden i 'Gyrup Høj'. - E. 1877: Tidligere anselig. Heri fundet Gravkammer (i Midten), 1.9 x 0.9 m.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tobakshøj", 17 x 3,5 m. Overfladen noget ujævn med mindre Brud. Svær, tilgroet Sænkning mod SØ. Aabent Brud nær Fod mod SV. Foden i Ø overpløjet.

1944 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at fjerne kreaturer fra den fredede høj.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)