Gyrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-238

Fredningsnr.
130372

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1303-72 til 79. Høj, 9 x 0,7 m. Lidet udpræget. Tæt beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende Høj i Heden, 8-9 m. i Tværm., 0.7 h. I Top tilgroet Sænkning, ret dyb, 2 m. vid.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 9 x 0,7 m. Lidet udpræget. Tæt beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at fjeren kreaturer fra den fredede høj.

1944 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal.

Litteraturhenvisninger  (0)