Gyrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-238

Fredningsnr.
130372

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 1303-72 til 79. Høj, 9 x 0,7 m. Lidet udpræget. Tæt beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende Høj i Heden, 8-9 m. i Tværm., 0.7 h. I Top tilgroet Sænkning, ret dyb, 2 m. vid.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 9 x 0,7 m. Lidet udpræget. Tæt beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at fjeren kreaturer fra den fredede høj.

1944 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal.