Gyrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-244

Fredningsnr.
130374

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 15 x 2,7 m. Sænkning i top og ned ad østsiden. Stor flad sænkning mod S. Foden mod N, NØ og SØ aftrampet. To randsten mod S SV. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tværmaal 50 Fod, Høide 10 Fod; fladet i Toppen; udgravet i Øst.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Høj, 13 m. i Tværm., 2.7 m. h. Top flad, 3 m. vid. I Fod mod S. mindre Brud. Græsgroet i Ager. E. 1877: 15.7 x 3.1 m. Top flad. Udgravet mod Ø.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2,7 m. Sænkning i Top og ned ad Ø-Siden. Stor, flad Sænkning mod S. Foden mod N, NØ og SØ aftrampet. To Randsten mod SSV. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal grafisk eller digital dokumentation
Uspecificeret institution

1944 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 718/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at fjerne kreaturer fra den fredede høj.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1214/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grusgravning nær højen. [Sagen findes ikke på NM.]

1954 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 1214/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen ligger højt på skrænt ved landevej. Noget tilgroet med gyvel og hybenbuske. Rasteplads vest for højen, v. Ove Sø.

Litteraturhenvisninger  (0)