Foldhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-30

Fredningsnr.
150359

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/6 1891. Gdr. Anders Jensen Ramsgaard Afmærkn.: MS. 1892 Høj, en af "Foldhøje", 19 x 3,8 m. Flere ældre be- skadigelser. MS på top. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smaahøie [E. nr. 13-15, svarer til sb. 31,35,30], som ligge i en Lavning.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 19 m. i Tværm., 3.8 h. Top urørt; herpaa MS. Foroven i NV-Siden et 3.5 m. vidt Brud (Fyld udkastet mod N). Side mod SØ udslæbt ved flade Afgravninger. Side mod V. afgravet forneden. Fod mod N. og V. afpløjet. Beskadigelserne tilgroede. Græs- og lynggroet i Ager. - Fredlyst af Grdr. Anders Jensen Ramsgaard. Dekl. thingl. 24/11 1887 (kaldes 'Foldhøj'). - E. 1877: Lille Høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Foldhøje", 19 x 3,8 m. Flere ældre Beskadigelser. MS paa Top. Græsklædt i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fyrretræ på toppen samt fire-fem løvtræer på siderne.

Litteraturhenvisninger  (0)