Mourier Petersens Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-294

Fredningsnr.
2503126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
I Mourier Petersens Skov. Høj, 08 x 13 m, noget udflydende mod øst. I centrum en 0,3 m dyb sænkning. I skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Noget udflydende mod Ø. I centrum en sænkning, 0,3 m. dyb. Kan muligvis være identisk med 2503:106, der blev aflyst, da den ikke kunne genfindes. Nr. 106 skulle efter fredningskortet ligge under 50 m. N for denne høj på den anden side af en skovvej. Bevokset med nogle lærk og enkelte fyrre- og grantræer. I Mourier Petersens Skov Høj, 0,8 x 13 m, noget udflydende mod øst. I centrum en 0,3 m dyb sænkning. I skov Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1220
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)