Æshøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-59

Fredningsnr.
1403139

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1887. Sognefoged, gdr. J. Math. Christensen og 10/5 1906 Afmærkn.: MS Høj, "Æsagerhøj" (en af "Æshøje"), 17 x 3,1 m. I top og mod S sænkning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Æshøiene [E. nr. 42 og 43, svarer til sb. 59, 58], middelstore; der er gravet lidt i Siderne, men forøvrigt ere Høiene velbevarede.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 17 m. i Tværm., 3.1 m. h. I Top tilgroet Sænkning mod S., ikke dyb, 3.5 vid. Siden mod S. udslæbt, mod SV og SØ afgravet; mod V. et mindre Brud. MS paa Top. Græsgroet i Ager. - Fredlyst af Grdr. J. Math. Christensen. Dekl. thingl. 24/11 1887 og 10/5 1906. - E. 1877: Den ene af 'Æshøje', middelstor; smaa Gravninger i Siderne; ellers velbevaret.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Æsagerhøj" (een af "Æshøje"), 17 x 3,1 m. I Top og mod S Sænkning.

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 505/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påmindelse til ejeren, om at rejse fredningsstenen igen og at holde kreaturer væk fra højen.

1943 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 505/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)