Æshøiene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-59

Fredningsnr.
1403139

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/11 1887. Sognefoged, gdr. J. Math. Christensen og 10/5 1906 Afmærkn.: MS Høj, "Æsagerhøj" (en af "Æshøje"), 17 x 3,1 m. I top og mod S sænkning.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Æshøiene [E. nr. 42 og 43, svarer til sb. 59, 58], middelstore; der er gravet lidt i Siderne, men forøvrigt ere Høiene velbevarede.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 17 m. i Tværm., 3.1 m. h. I Top tilgroet Sænkning mod S., ikke dyb, 3.5 vid. Siden mod S. udslæbt, mod SV og SØ afgravet; mod V. et mindre Brud. MS paa Top. Græsgroet i Ager. - Fredlyst af Grdr. J. Math. Christensen. Dekl. thingl. 24/11 1887 og 10/5 1906. - E. 1877: Den ene af 'Æshøje', middelstor; smaa Gravninger i Siderne; ellers velbevaret.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Æsagerhøj" (een af "Æshøje"), 17 x 3,1 m. I Top og mod S Sænkning.

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påmindelse til ejeren, om at rejse fredningsstenen igen og at holde kreaturer væk fra højen.

1943 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra vest
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra syd