Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-60

Fredningsnr.
1403138

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1887. Gdr. Jens Kristensen Svalgaard Afmærkn.: MS Høj, "Bavnehøj", 24 x 4,6 m. På siden flade brud. MS på top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøi", Toppen af affladet, forøvrigt fuldkommen vel bevaret. 82 Fod i Tværmaal; 16-17 Fod høi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 24 m. i Tværm., 4.6 h. Top planeret til 7.5 m. vid Flade, skraanende fra Ø. mod V., synkende i Midten; herpaa mod Ø. MS. Rundtom i Siden flade Brud. Fod mod S. bortpløjet. Græsgroet i Ager. - Fredlyst af Grdr. Jens Kristensen Svalgaard. Dekl. thingl. 24/11 1877. - E. 1877: 'Baunehøj', 26 x 5.3 m. Flad Top; ellers velbevaret.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bavnehøj", 24 x 4,6 m. Paa Siden flade Brud. MS paa Top.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)