Trehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-65

Fredningsnr.
1403140

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1912. Gdr. Peder Pedersen Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, 15,5 x 3,5 m. Top flad med skråning mod Ø. Græsklædt i ager. MS mod NØ. Sb. 65-66 (1403-140,141) er sammenbygget ved et 2 m højt, 2 m bredt midtparti.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Trehøiene" [E. nr. 35-37, svarer til sb. 65,67,66] - den ene er helt forsvunden; de andre to udgravede. I den ene skal være funden et smukt Spyd eller Kniv af Sten. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15.5 i Tværm., 3.35 m. h. Top planeret til 7 m. vid Flade, skraanende fra SV. mod NØ, synkende i Midten. I Nordsiden fladt Brud. Forbunden forneden mod SV. med Høj 66 ved et 2 m. br. og 2 m. h. Bælte. Højene 65-66 ere tilsammen 36 m. l. i NØ-SV; de ligge græsgroede i Ager. Iflg. E. 1877 ere de udgravede og et Flintblad skal være funden i den ene. Da E. ikke omtaler Sammenbygningen, er denne formodentlig sket ved Overpløjning, i hvert Fald delvis. E. 1877: 'Trehøje' (tilligemed Høj 67). De udgøre endnu et saa anseligt Mindesmærke, at de begge fredlystes af Grdr. P. Pedersen ved Dekl., udstedt 9/8 1912. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15,5 x 3,5 m. Top flad med Skraaning mod Ø. Græsklædt i Ager. MS mod NØ. Sb. 65 og 66 er sammenbygget ved et 2 m højt, 2 m bredt Midtparti.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men skæmmes af en flere år gammel kreaturskade nederst på vestsiden, 4x3 m, ca. 30 cm dyb. skaden er tilvokset med græs og mos. cf. 1403.141. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bræmmer skrå pga naturlig forhøjning, højen ligger på.

Litteraturhenvisninger  (0)