Trehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-66

Fredningsnr.
1403141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1912. Gdr. Peder Pedersen Diplom Afmrækn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, 18 x 3,25 m. Top flad, diam. 10 m. Græsklædt i ager. MS mod S. Sb. 65-66 (1403-140,141) er sammenbygget ved et 2 m højt, 2 m bredt midtparti.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Trehøiene" [E. nr. 35-37, svarer til sb. 65,67,66] - den ene er helt forsvunden; de andre to udgravede. I den ene skal være funden et smukt Spyd eller Kniv af Sten. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 m. i Tværm., 3.25 h. Top planeret til 11 m. vid Flade (som ved Høj 65 en tilkastet Udgravning, her indført gennem Sydsiden). I Vestsiden ubetydeligt Brud. Højene 65-66 ere tilsammen 36 m. l. i NØ-SV; de ligge græsgroede i Ager. Iflg. E. 1877 ere de udgravede og et Flintblad skal være funden i den ene. Da E. ikke omtaler Sammenbygningen, er denne formodentlig sket ved Overpløjning, i hvert Fald delvis. E. 1877: 'Trehøje' (tilligemed Høj 67). De udgøre endnu et saa anseligt Mindesmærke, at de begge fredlystes af Grdr. P. Pedersen ved Dekl., udstedt 9/8 1912. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3,25 m. Top flad, Diam. 10 m. Græsklædt i Ager. MS mod S. Sb. 65 og 66 er sammenbygget ved et 2 m højt, 2 m bredt Midtparti.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men vestsiden skæmmes af en ældre kreaturskade, som går over hele siden. Skaden er tilvokset bortset fra en 0,4 m høj kant, der viser nogen spor af erosion. I overfladen midt på siden ses toppen af et par større sten. Topfladen lidt ujævn. Sammenbygget med 1403.140, begge på en naturlig højning med græsklædt skråning mod vest. Ejeren erkendte, at hans dyr for mange år siden har forårsaget skaden, men påpegede, at den er tilvokset, og at en pålægning af jord er teknisk vanskelig. Sagen blev stillet i bero. En restaurering, evt. ved fredningsstyrelsen, vil dog være ønskelig, da højene er synlige fra en hovedvej (A11). Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Omtalte kreaturskade nu udvisket.

Litteraturhenvisninger  (0)