Stærhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-73

Fredningsnr.
1403142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1881 og 18/6 1891. Gdr. L.P. Pedersen Uhrbrand Afmærkn.: MS. Ny sten opsat 1921 ved H. Kjær Høj, "Stærhøj", 22 x 3,8 m. Top flad; dybt brud ved fod mod V. Græsklædt i ager. MS mod N.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storhøi; en stor og anselig Høi; 70 Fod Tværmaal, 13-14 Fod høi; - velbevaret undtagen at Toppen er affladet. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 22 m. i Tværm., 3.8 m. h. Top planeret til 8 m. vid Flade; herpaa MS. SV-Siden fladt afgravet; Foden afpløjet. I og ved Foden mod V. ret stort og dybt Brud, delvis tilgroet (gravet efter Fredningen; paatalt overfor Ejeren). Græsgroet i Ager; mod Ø. enkelte halvtudgaaede Graner. - Fredlyst af Grdr. L. P. Pedersen Uhrbrandt. Dekl. thingl. 18/8 81 og 18/6 1891. E. 1877: 'Storhøj', anselig; 22 x 4.4 m. Flad Top; ellers velbevaret. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stærhøj", 22 x 3,8 m. Top flad, dybt Brud ved Fod mod V. Græsklædt i Ager. MS mod N. [Tilføjelse i sb.teksten] I Fredningsdeklaration saavel som paa Geodetisk Instituts Maalebordsblad (Rettet 1918) kaldes Højen "Stærhøj".

1944 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 707/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 707/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påmindelse til ejeren, om ikke at komme for tæt på højen med grusgravning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top. På sydsiden ar efter ældre, nu tilvoksede kreaturskader. Mindre helt, tilvokset brud nederst på siden i nord. Nordlige højfod let afpløjet, en randsten ses. Mål: 4x22x22 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ualmindelig pæn, stor høj med vid udsigt. Der kan næppe etableres adgang - højen ligger midt på en mark. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)