Tvedvang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100611-53

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1924 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 046/1924
Vendsyssel Historiske Museum
Meddelelse om, at man ved pløjning er stødt på store sten.

1924 Museal udgravning
Journal nr.: 046/1924
Vendsyssel Historiske Museum
Undersøgelse af delvis ødelagt stenbygget grav indeholdende resterne af mindst syv lerkar og en lille jernkniv.

Litteraturhenvisninger  (0)