Viggersbakhøiene

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-75

Fredningsnr.
1403146

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 20/2 1890 Afmærkn.: MS Høj, 15 x 3,5 m. 5 m vid, dyb sænkning i top. Græsklædt i ager. Støder mod NV op til sb. 76 (1403-145). Sb. 75-77 kaldes "Vibbersbakke høje" ("Viffertsbakke høje"- "Viggersbakke høje").
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lidt mindre end den foregaaende [75 Fod i Tværmaal, 12-13 Fod høi]. Midten er udgravet. No 28,29 og 30 [sb. 77,76,75] kaldes Viggersbakhøiene. De fem Høie No 26-30, [sb. 79,78,77,76,75], ligge tæt ved hinanden og paa Toppen af en høi, langstrækt Banke.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 15 i Tværm., 3.5 m. h. Top kløvet ved tilgroet Brud i N-S, 5 m. vidt, 0.7 d. Fod mod Ø. udslæbt. Græsgroet i Ager. MS paa Top mod S. - E. 1877: Gravning i Midten. Højene 75-77 ere købte til Fredning (Dekl. thingl. 20/2 1890). De ligge tæt sammen paa høj Bakke; der pløjes ikke mellem dem. E. 1877: Viggersbakhøje (Generalstabskortet: Viffertsbakke Høje).

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 3,5 m. 5 m vid, dyb Sænkning i Top. Græsklædt i Ager. Sb. 75-77 kaldes "Vibbersbakke Høje", ("Viffertsbakkehøje"- "Viggersbækhøje").

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs-. mos- og lyngklædt i uopdyrket areal på mark. Trampesti fører til højgruppen.