Viggersbakhøiene
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-76

Fredningsnr.
1403145

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/2 1890 Afmærkn.: MS Høj, 22,5 x 5,5 m. I SV-side 6 m bredt brud til top. Stø- der mod SØ op til sb. 75 (1403-146). Græsklædt i ager. MS mod SV. Støder mod NV op til sb. 77 (1403-144). Sb. 75-77 kaldes "Vibbersbakke høje" (Viffertsbakke høje"- "Viggersbakke høje").
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 75 Fod i Tværmaal, 12-13 Fod høi; paa et Par Steder er der gravet i den. No 28,29 og 30 [sb. 77,76,75] kaldes Viggersbakhøiene. De fem Høie No 26-30, [sb. 79,78,77,76,75], ligge tæt ved hinanden og paa Toppen af en høi, langstrækt Banke.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 22.5 i Tværm., 5.5 m. h. I SV-Siden langt, tilgroet Brud fra Fod til Top, 6 m. vidt, ret dybt. Siden i øvrigt ujevn. Foden støder mod SØ. til Høj 75. Græsgroet i Ager. MS paa Top, slaaet over ved Roden; ny Mærkesten sat 1912 (mod SV). E. 1877: 23.5 x 4.1 m. Gravninger paa et Par Steder. Højene 75-77 ere købte til Fredning (Dekl. thingl. 20/2 1890). De ligge tæt sammen paa høj Bakke; der pløjes ikke mellem dem. E. 1877: Viggersbakhøje (Generalstabskortet: Viffertsbakke Høje).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22,5 x 5,5 m. I SV-Side 6 m bredt Brud til Top. Støder mod SØ op til Sb. 75. Græsklædt i Ager. MS mod SV. Sb. 75-77 kaldes "Vibbersbakke Høje", ("Viffertsbakkehøje"- "Viggersbækhøje").

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs-. mos- og lyngklædt i uopdyrket areal på mark. Trampesti fører til højgruppen.

Litteraturhenvisninger  (0)