Viggersbakhøiene
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-77

Fredningsnr.
1403144

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/2 1890 Afmærkn.: MS Høj, 18 x 4,6 m. 6 m vid sænkning i top fra NV, 2,5 m vidt brud mod S. Støder mod SØ op til sb. 76 (1403-145). Græs- klædt i ager. Sb. 75-77 kaldes "Vibbersbakke høje" (Viffertsbakke høje"- Viggersbakke høje".
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 75 Fod i Tværmaal, 13 Fod høi, helt ødelagt ved Gravninger. No 28,29 og 30 [sb. 77,76,75] kaldes Viggersbakhøiene. De fem Høie No 26-30, [sb. 79,78,77,76,75], ligge tæt ved hinanden og paa Toppen af en høi, langstrækt Banke.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 18 m. i Tværm., 4.6 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 7.5 m. vid, 2 m. d., ført ind gennem NV-Siden. Fladt Brud i Sydsiden, lignende i Vestfoden. Foden støder mod SØ. til Høj 76. Græsgroet i Ager. MS paa Top. Højene 75-77 ere købte til Fredning (Dekl. thingl. 20/2 1890). De ligge tæt sammen paa høj Bakke; der pløjes ikke mellem dem. E. 1877: Viggersbakhøje (Generalstabskortet: Viffertsbakke Høje).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 4,6 m. 6 m vid Sænkning i top fra NV, 2,5 m vidt Brud mod S. Støder mod SØ op til Sb. 76. Græsklædt i Ager. Sb. 75-77 kaldes "Vibbersbakke Høje" ("Viffertsbakkehøje"-"Viggersbækhøje").

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs-. mos- og lyngklædt i uopdyrket areal på mark. Trampesti fører til højgruppen.

Litteraturhenvisninger  (0)