Villerslev By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-82

Fredningsnr.
1403132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 17 x 2,6 m. 8 m vid midtgravning fra SV, heri sten. 3 m vid sænkning mod Ø. Foden her og i S afpløjet. Lyng- og græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mellemstor Hedehøi og en lille Knold som Levning af en Gravhøi [E. nr. 94 og 95, svarer til sb. 82 og 84].

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 17 m. i Tværm., 2.6 m. h. En 8 m. vid, 0.9 d., tilgroet Midtgravning har borttaget Toppen; ført ind gennem SV-Siden; heri Sten. Ø-Siden afgravet; Siden i øvrigt udslæbt. Lyng- og græsgroet i Ager. E. 1877: Mellemstor Hedehøj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 2,6 m. 8 m vid Midtgravning fra SV, heri Sten. 3 m vid Sænkning mod Ø. Foden her og i S afpløjet. Lyng- og græsgroet i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Genbesigtigelse: Højens sider var tilvokset med græs, kun øverst på vestsiden sås en indtil 30 cm høj nøgen kant fra en i øvrigt tilvokset kreaturskade. I sydlige del af topfladen et par bare pletter, den af K.K. omtalte stenlægning, ca. 0,8x0,9 m af hånd- til hovedstore sten, stadig synlig. Højen er hegnet. Højden målt i vest: 3 m. I øst: 2,5 m.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt i ager.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)