Villerslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-83

Fredningsnr.
1403133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj i ØSØ-VNV, 28 x 12 x 2,8 m. I midten flad sænkning, SØ herfor tre dybe huller på række. Højfoden mod SØ udjæv- net, stort brud midt i højsiden mod NØ, lille brud mod SØ og NV ved fod. Lynggroet i ager, fyr mod VNV. Villerslev, matr.nr. 11d: Høj i skel til Villerslev, matr. nr. 6c og 11f Villerslev, matr.nr. 11f: Høj i skel til Villerslev, matr. nr. 6c og 11d
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Langhøj, 28 m. l. i ØSØ-VNV, 12 m. br., 2.8 h. I Midten fladt, tilgroet Brud, 3.5 l. SØ herfor et Par Kartoffelkuler, tilsammen 6 m. l., 1.25 d. SØ-Enden udslæbt; mod NØ Have. NØ-Siden afgravet og udslæbt. NV-Enden og SV-Siden velbevarede. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i ØSØ-VNV, 28 x 12 x 2,8 m. I Midten fald Sænkning, SØ herfor tre dybe Huller paa Række. Højfoden mod SØ udjævnet. Stort Brud midt i Højsiden mod NØ, lille Brud mod SØ og NV ved Fod. Lynggroet i Ager. Fyr mod VNV.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
en del opvoksende hyld i syd- og vestende. Aftalt at hylden udtyndes i øst så profil kan ses. Behøver ikke genbesigtigelse. Ikke noget absolut krav. 05/50/1983 ALO: Der var ryddet op i bevoksningen på højen; en kvasbunket i hullet i toppen blev lovet fjernet. Mål: 2,5x28x12 m. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsynet gennemført. Nord for højen have med træer, syd og vest for ager.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)