Villerslev By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-85

Fredningsnr.
1403134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 17 x 3,5 m, (15 m i N-S). 7,5 m vid midtgravning med åbning mod Ø, i midten 2 m dyb, nær top mod SØ 3 m vid sænk- ning. Siden mod N og V bortgravet i fuld højde. Firsidet fod, afskået mod S. Brud ved fod mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor Hedehøi. Bevoksning: 1981: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ganske ødelagt Høj, 17 m. i Tværm., 3.5 m. h. Top og Side mod Ø. borttagne af tilgroet Midtudgravning, 7.5 m. vid, 1.7 d., ført ind fra Ø. Siden mod N. stejlt bortgravet i fuld Højde; mod V. i halv Højde ved Anlæg af Roekule; her adskillige Sten. Foden rundtom afpløjet. Lynggroet i Ager. En Randsten blottet. - E. 1877: Mellemstor Hedehøj. Bevoksning: 1981: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 3,5 m. (15 m i N-S). 7,5 m vid Midtgravning med Aabning mod Ø, i Midten 2 m dyb, nær Top mod SØ 3 m vid Sænkning. Siden mod N og V bortgravet i fuld Højde. Firsidet Fod, afskaaret mod S. Brud ved Fod mod Ø.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kreaturskader på NV-side og i sydside. Ejer fået påbud om at hegne inden kreaturer slippes ud (om nogle uger) - var ret uvillig. De næste 4 år i korn/roer endv. påbud om til næste forår at udbedre skader og så græs. Indforstået hermed. Genbesigtiget 05/05/1983 v. ALO: skader ikke udbedret. Der ses stadig de 30-40 cm høje, nøgne kanter fra skaderne i NV og i sydsiden. Ejeren lovede at forsøge at lægge jord på i år og så græs i det. Han beklagede sig noget over de dermed forbundne praktiske vanskeligheder. Afgrøde på marken. Film: ALO: 006:13:13. Mål: 3,5x17x17 m. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført, græsklædt i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)