Ærteagerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-94

Fredningsnr.
1403135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Ærteagerhøj", 15,5 x 3 m. Fra SV-siden 3 m vid sænk- ning til top. 4 m bredt brud fra NØ ind i Ø-siden. Nordsi- den afgravet. Firkantet fod. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ærteagerhøi, en lille Gravhøi i en Lavning; Midten er udgravet.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ganske ødelagt Høj, 15.5 m. i Tværm., 2.75 h. Et tilgroet Brud er fra SV-Foden ført gennem Siden ind i Toppen, 2.5 m. vidt, 0.9 d. Et 4 m. vidt Brud, der naar Bunden, er fra NØ-Foden ført i en Bue til Sydfoden; det sø. Hjørne af Højen er saaledes afskaaren fra Resten. N-Siden stejlt afgravet. Foden afpløjet i Firkant. Græsgroet i Ager. E. 1877: 'Ærteagerhøj', lille; Gravning i Midten.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ærteagerhøj", 15,5 x 3 m. Fra SV-Siden 3 m vid Sænkning til Top. 4 m bredt Brud fra NØ ind i Ø-Siden. N-Siden afgravet. Firkantet Fod. Græsklædt i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)