Villerslev By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-111

Fredningsnr.
1403126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1912. Husmand Søren Slot Valsted Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Langhøj, i VSV-ØNØ, 35 x 8,5 x 2,6 m. Tre tilgroede brud i rygningen. Lynggroet og beplantet med fyr og gran i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi; 8-9' høi; Retning Ø-Vest [skitse i sognebeskrivelsen]. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 35 m. l. i Ø-V., 2.6 m. h. 9 m. fra Østenden et fladt Brud, 5 m. l., 8 m. Ø. herfor et andet, fladere Brud; atter 8 m. V. herfor et 5 m. l., 4 m. br., 1.25 d. Brud. Alle Bruddene tilgroede; i Rygningen. Vestenden afgravet; Nordfoden afpløjet. Lynggroet i Ager. Fredlystes af Husmand Søren Slot. - E. 1877: Langhøj, 39 m. l. i Ø-V, 11.3 m. br., c. 2.8 m. h. (S. Rids i E.'s Beretn; viser to større Gravninger mod Ø. og V. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i VSV-ØNØ, 35 x 8,5 x 2,6 m. Tre tilgroede Brud i Rygningen. Lynggroet og beplantet med Fyr og Gran i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidl. beskrevet, men med ældre, for størstedelen tilgroede brud langs hele nordsiden. De kan skyldes kreaturer eller væltede træer. Overfladen er et par steder revet op af rodvæltere. Midt på sydsiden under træfod udmunding af kunstig rævegrav. Højen virker fra nord højere end den er, da den ligger på en naturlig højning. En del halmballer ligger på vestenden. Kan ikke ses på afstand. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj, græsklædt og noget dækket af bevoksning mod syd. De i nyberejsningsteksten omtalte skader ses ikke længere.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en langhøj der ligger i [dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)