Villerslev By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-104

Fredningsnr.
1403131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1887. Husejerske Maren Nielsen Afmærkn.: MS. 1889 Høj, 14 x 3,3 m. Sydsiden afgravet, flere sænkninger og mindre brud i overfladen. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre, noget afgravet Høi. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 14 m. i Tværm., 3.3 m. h. I Top og Side mod SV tilgroet Brud, 3.5 m. vidt, 1 m. d. Side mod S. og V. uregelmæssig afgravet. I Side mod N. Beskadigelse nær Top. Hele Overfladen stærkt forrodet. Lynggroet i Ager. MS paa Top mod NØ. Fredlyst af Husejerske Maren Nielsen. Dekl. thingl. 24/11 1887. - E. 1877: Mindre, noget afgravet Høj. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 3,3 m. S-Siden afgravet, flere Sænkninger og mindre Brud i Overfladen. MS mod Ø.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men med senere tilkomne kreaturskader, ant. 2-4 år gamle: 1,1 m bred, 0,2 m dyb afslidning fra top til bund på nordsiden; samt i syd et større optrampet, nu næsten tilgroet område. Skaden i vest ser nyest ud, den står næsten uden bevoksning. Højfoden let aftrådt flere steder. Højen er hegnet. Ejeren vil blive kontaktet (cf. 1403.130). Hegnet bør flyttes i syd, og jord lægges på skaderne i nord og vest. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i permant græs, hestefold.

Litteraturhenvisninger  (0)