Villerslev By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-105

Fredningsnr.
1403130

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1912. Husejerinde Maren Katrine Andersen, Hørdum Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, 18 x 3,6 m. Sydsiden bortgravet til en højde af 2 m. Lynggroet i ager. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den sydlige Side ved Foden en Udgravning; forøvrigt meget godt conserveret. Tværmaal 61 Fod; Høide 12-13 Fod. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høj, 18 m. i Tværm., 3.6 m. h. SØ-Siden bortgravet til en Højde af 2 m. I Foden mod N. og Ø. smaa Beskadigelser. Lynggroet i Ager. - Fredlystes af Husejerske Maren Katrine Andersen ved Dekl., udstedt d. 3. Aug. 1912. E. 1877: Mod S. Gravning nær Foden; ellers velbebaret 19.3 x 4 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3,6 m. S-Siden bortgravet til en Højde af 2 m. Lynggroet i Ager. MS mod Ø.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr., men lille hul, ant. 1 år gammelt, trampet af kreaturer i SV-lige højfod. Let aftrædning. Ved højfod i øst. Højen er hegnet, men stedvis for langt oppe. En del kratopvækst på højens nordlige del bør ryddes. Ejeren var ikke hjemme, men vil blive kontaktet på et senere tidspunkt. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn lille højgruppe (128-131) synlig fra A11. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)